Kontakt:

Ing. Bouzek Ondřej

Pražská 255

Mukařov

 

Tel: 777 139 686

Email: levneodhady@email.cz

 

 

Nabídka služeb:

· Zpracování znaleckých odhadů nemovitostí pro daňové účely

· Zpracování znaleckých odhadů tržní ceny nemovitostí

 

 

 

 

 

Podklady pro vypracování posudku (orientační soupis):

· nabývací titul

· výpis z katastru nemovitostí

· snímek z pozemkové mapy, nebo geometrický plán

· starší znalecký posudek (pokud existuje)

· výkresová dokumentace, doklady o kolaudaci

· prohlášení vlastníka

Termín zpracování:

· obvykle do 1 týdne od předání podkladů

Ceník služeb:

· stavební pozemek dle cenové mapy včetně porostů …….……1500-2000,- Kč

· pozemky - dle investic a příslušenství ………………….……….od 1500,- Kč

· RD do 1100m3 obestavěného prostoru ............................................ 3000,- Kč

· RD nad 1100m3 (dle příslušenství) ............................................ od 3000,- Kč

· Byt v BD ...........................................................................................2000,- Kč

· Byt v RD (dle příslušenství)…………………..........................3000-5000,- Kč

· nebytový prostor (dle příslušenství) .........................................3000-5000,- Kč

· obytná část bývalé zem. usedlosti (dle příslušenství) .................. od 3000,- Kč

· garáž samostatná ……………………………………………..…..... 2000,- Kč

 

· Neuvedené stavby a pozemky (vyjma pozemků s lesním porostem) dle domluvy po prohlídce na místě.

 

· Tržní hodnota nemovitosti …………………………………...... od 4000,- Kč

 

Pozn:

Uvedené ceny platí pro nemovitosti v lokalitách hlavní město Praha a Praha - Východ.

V ostatních případech je cena navýšena o dopravné v ceně 4 Kč,- / 1km.